ແຫຼ່ງກາກບອນ

  • Carbon Source

    ແຫຼ່ງກາກບອນ

    ແຫຼ່ງກາກບອນແມ່ນແຫຼ່ງກາກບອນແຫຼວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຖືກພັດທະນາເພື່ອການບໍາບັດນໍ້າເສຍ. ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ, ບໍ່ມີສານພິດ, ສີຂຽວ, ແລະປະຫຍັດ, ແລະເປັນແຫຼ່ງກາກບອນທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍກັບການປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ.